Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Błonie - edycja 2020

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - niebieskie koło z zielonym listkiem i napisem Wojewódzki Fundusz itd

W dniu 17.07.2020 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1628/20/OZ/DA na dofinansowanie zadania pn. "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Błonie".

W wyniku niniejszej umowy w dniach 01.07 – 30.07.2020. od mieszkańców miasta i gminy Błonie zostało odebrane (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie, którzy zakończyli użytkowanie wyrobów azbestowych) – 52,541Mg (ton) materiałów zawierających azbest.

Zadanie polega na:

  • odbiorze,
  • załadunku,
  • transporcie,
  • oraz przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.


Całkowity koszt zadania wynosi 16 455,53 zł w tym udział własny Gminy w wysokości 10 042,53zł.

***

W związku przygotowaniami do przyszłorocznej akcji pn. "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie", Urząd Miejski w Błoniu, prosi mieszkańców Gminy Błonie zmieniających tzw. eternitowe pokrycie dachowe o przekazanie informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (druk do pobrania w UM Błonie przy ul. Nowakowskiego 10 - pok. nr 4), taka informacja pomoże w określeniu ilości wyrobów azbestowych do odebrania od mieszkańców miasta i gminy Błonie w 2021r.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska osobiście lub pod nr tel. 22 725 30 04 w. 160.