Powróć do: Szkoły

Nabór do szkół podstawowych

Szanowni Rodzice,
zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacja, by nie przeoczyć terminu (szczegółowe Zasady postępowania rekrutacyjnego do pobrania w załączniku).

Zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Błonie na rok szkolny 2024/2025

Przez rekrutację należy rozumieć:
1.     Zgłoszenie do klasy pierwszej (Załącznik Nr 1) szkoły obwodowej kandydatów zamieszkałych
 w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegając się o przyjęcie do kl. I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są z urzędu.
2.    Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (Załącznik Nr 2) szkoły podstawowej kandydatów  zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, którzy mogą ubiegać się o wolne miejsca w szkole nieobwodowej.

 

INFORMACJE OGÓLNE
Postępowania rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.

1.    Do klas I przyjmowane są dzieci:
- 7-letnie (urodzone w roku 2017) oraz starsze posiadające decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego;
- 6-letnie (urodzone w roku 2018), zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem, że w roku szkolnym 2023/2024 korzystają z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2.    Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie określa uchwała Nr VI/91/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 kwietnia 2019 roku.
3.    Kandydaci zamieszkali poza Gminą Błonie mogą ubiegać się  o wolne miejsce w szkole dopiero w postępowaniu uzupełniającym.
4.    Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO (zgłoszenie dziecka z obwodu/rekrutacja podstawowa), w terminach określonych w harmonogramie. 
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zostanie przeprowadzone poza systemem elektronicznym przez szkoły podstawowe wyłącznie w wersji papierowej.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
      * wypełniają w systemie informatycznym (NABO) odpowiednio zgłoszenie albo wniosek o przyjęcie kandydata: https://sp-blonie.nabory.pl/
      * drukują wypełnione zgłoszenie lub wniosek i po podpisaniu przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składają w szkole obwodowej (zgłoszenie) lub szkole pierwszego wyboru (wniosek o przyjęcie).
 Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 
      * pobierają druki w dowolnej szkole, wypełniają je odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składają w szkole obwodowej (zgłoszenie) lub szkole pierwszego wyboru (wniosek o przyjęcie) - informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik.
5.    Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  w  Gminie Błonie będzie prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 13.2024 Burmistrza Błonia z dnia 30 stycznia 2024 r. harmonogramem:

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie

1    Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszenia o przyjęcie do klasy I obwodowej szkoły podstawowej.

Rejestracja w systemie elektronicznym wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.    04 marca 2024 r.    25 marca  2024 r.    5 sierpnia 2024 r.    19 sierpnia 2024 r.

04 marca 2024 r. 25 marca  2024 r. 5 sierpnia 2024 r. 19 sierpnia 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń/wniosków wraz  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 26 marca  2024 r. 03 kwietnia 2024 r. 20 sierpnia 2024 r. 23 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 r.  do godz. 15.00

26 sierpnia 2024 r.  do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli.

16 kwietnia 2024 r. 

23 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

27 sierpnia 2024 r.

29 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwietnia 2024 r.  do godz. 15:00

30 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00

 

6.    Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność ubiegają się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych. Wraz ze zgłoszeniem/wnioskiem o przyjęcie należy dostarczyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzja o ewentualnym utworzeniu oddziałów integracyjnych zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji. 
7.    Informacje dodatkowe: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do klas pierwszych  błońskich szkół podstawowych prosimy o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa szkoły bądź z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu
tel. /22/ 725 30 04 wew. 181.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!