Powróć do: Żłobki i Przedszkola

Nabór do przedszkoli gminnych

Rekrutacja do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie
na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do błońskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja odbywać się będzie w formie naboru elektronicznego za pomocą systemu NABO: https://przedszkola-blonie.nabory.pl/

Dostęp do platformy i składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola możliwe będzie od 20 lutego 2023 roku do 3 marca 2023 roku do godz. 15:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 biorą udział:

 • dzieci 3, 4, 5, 6- letnie (urodzone w latach 2020-2017),
 • dzieci 7-letnie, które zostały odroczone na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Gminy Błonie został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  ze zm.).

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

 • wypełniają w systemie informatycznym NABO (adres strony rekrutacji zostanie opublikowany w najbliższym czasie) wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: 

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
 • wypełniają wniosek odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie będzie prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Nr 1/2023 Burmistrza Błonia z dnia 2 stycznia 2023 r. harmonogramem:

Harmonogram rekrutacji do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych
w roku szkolnym 2023/2024

Data Etap rekrutacji
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1 lutego 2023 r. 
(w godzinach pracy sekretariatu)
8 lutego 2023 r.
(w godzinach pracy sekretariatu)
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli
20 lutego 2023 r. 3 marca 2023 r.
(do godz. 15.00)
Rejestracja w systemie elektronicznym wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 6 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r. Weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  i kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
22 marca 2023 r.
(godz. 13.00)
Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
22 marca 2023 r. 29 marca 2023 r. 
(do godz. 15.00)
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w przedszkolu do którego zostało zakwalifikowane w postaci pisemnego oświadczenia
5 kwietnia 2023 r.
(godz. 13.00)
Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
1 sierpnia 2023 r. 4 sierpnia 2023 r.
(do godz. 15.00)
Rejestracja w systemie elektronicznym wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego oraz złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
4 sierpnia 2023 r. 18 sierpnia 2023 r. Weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
22 sierpnia 2023 r.
 (godz. 13.00)
Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22 sierpnia 2023 r. 25 sierpnia 2023 r.
(do godz. 15.00)
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu do którego zostało zakwalifikowane w postaci pisemnego oświadczenia
29 sierpnia 2023 r.
(godz. 13.00)
Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
Rodzaj czynności Termin
Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola publicznego do 3 dni od dnia podania  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
Złożenie do dyrektora przedszkola publicznego odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora publicznego przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola publicznego służy skarga do sądu administracyjnego.

do 3 dni od złożenia  do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


Kryteria przyjęć do przedszkola

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Błonie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość - 20 punktów. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria gminne przyjęte uchwałą Nr: XLI/344/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 lutego 2022 roku:

 • kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego i kandydat  z odroczonym przygotowaniem pedagogicznym – 15 punktów
 • oboje rodzice kandydata  są zatrudnieni w ramach stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, kryterium stosuje się również do rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko  - 1 punkt,
 • kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat  - 2 punkty,
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tym przedszkolu - 1 punkt.   

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do przedszkoli prosimy o kontakt z sekretariatem wybranego przez Państwa przedszkola bądź  z Wydziałem Oświaty, Kultury  i Sportu Urzędu Miejskiego w  Błoniu tel. /22/ 725 30 04 wew. 181.

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!