Kalendarz Wydarzeń

2024

Kwiecień

Pn
1
Wt
2
Śr
3
Cz
4
Pt
5
So
6
Nd
7
Pn
8
Wt
9
Śr
10
Cz
11
Pt
12
So
13
Nd
14
Pn
15
Wt
16
Śr
17
Cz
18
Pt
19
So
20
Nd
21
Pn
22
Wt
23
Śr
24
Cz
25
Pt
26
So
27
Nd
28
Pn
29
Wt
30
Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu - 23.04.2024

W dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu
/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
/-/ Irena Waśniewska

OGŁOSZENIE o LXXXIII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 24.04.2024

O G Ł O S Z E N I E

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)
w związku z wnioskiem Burmistrza Błonia
zwołuję
LXXXIII Sesję Rady Miejskiej
na dzień 24 kwietnia 2024 r. na godz. 17:00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza 
w Centrum Kultury w Błoniu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 18 marca 2024 r
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2024-2038.                     
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXI/601/24 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2024 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu zlokalizowanego przy budynkach Urzędu Miejskiego w Błoniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, uchwalonego Uchwałą nr XXXI/210/05 z dnia18 kwietnia 2005 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Błoniu przy ul. Modlińskiej, na terenie części działki ewid. nr 41/2  obr. 0002.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr LXXXII/612/24 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 marca 2024 r. dotyczącej wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
14. Zamknięcie sesji.

           
         Przewodniczący Rady
                                     /-/ Tomasz Wiśniewski

 

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będziemy opowiadać już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024
Na nasze spotkanie online można się już rejestrować pod linkiem: https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P.

Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienia się 22 kwietnia 2024 r. 
Usłyszymy o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa.
W czasie spotkania, przewidujemy możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu.

Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar – https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu.

***
Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.

Akademia_Czystego_Powietrza_-_zaproszenie_-_webinar_2_-_25_04_2024 

Piknik EKO-BŁONIE

Piknik EKO-BŁONIE

organizator:
Urząd Miejski w Błoniu
Centrum Kultury w Błoniu

miejsce: Rynek w Błoniu

Zapraszamy wystawców do udziału w pikniku EKO - Błonie - 27.04.2024

 

Zapraszamy wystawców do udziału w pikniku EKO - Błonie, który odbędzie się na Rynku w Błoniu w dniu  27   kwietnia  2024 r. (sobota ) w godz. 10.00 -14.00

Tegorocznym tematem przewodnim jest : „ Bądź EKO - w domu, w pracy i na ulicy ”.      
W czasie trwania pikniku odbędą się na scenie mobilnej występy artystyczne dzieci z błońskich szkół i przedszkoli, przedstawienie dla najmłodszych, warsztaty ekologiczne, gry i zabawy oraz wiele innych atrakcji  
Chętnych do wystawienia swoich wyrobów prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia RODO.

Udział jest bezpłatny  

Dokumenty do pobrania    https://centrumkultury.blonie.pl/aktualnosci/eko-piknik.html
Wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie prosimy składać drogą e-mailową na adres: sekretariat@centrumkultury.com.pl
do dnia 24 kwietnia 2024r.
 

Organizator, ze względu na ograniczoną ilość miejsc zastrzega sobie prawo wyboru wystawców spośród zgłoszonych ofert oraz rozplanowanie poszczególnych stoisk wystawienniczych.
Wystawcy zostaną powiadomieni o wynikach wyboru drogą e-mailową.


Zapraszamy  

 

zaproszenie_wystawcy 

 

Zaprzaszamy na XV WIOSENNY PIKNIK pod hasłem: " BĄDŹ EKO - w domu, w pracy i na ulicy "  

  XV WIOSENNY PIKNIK pod hasłem:

" BĄDŹ EKO - w domu, w pracy i na ulicy "  
  27 kwietnia 2024r.
  Start : godz.10.00 -14.00
Będzie : pięknie   i ekologicznie  

Plakat_Eko_Piknik_2024 

 

DZIEŃ DZIECKA w Błoniu

01.06.2024 r.

Dzień Dziecka

Amfiteatr, Park "Bajka"  przy Centrum Kultury w Błoniu

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

DNI BŁONIA

08-09.06.2024 r.

DNI BŁONIA

Amfiteatr, Park "Bajka"  przy Centrum Kultury w Błoniu

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

PIKNIK MOTORYZACYJNY - ZLOT ZABYTKOWEJ MOTORYZACJI

30.06.2024 r.

PIKNIK MOTORYZACYJNY - ZLOT ZABYTKOWEJ MOTORYZACJI

Plener - Amfiteatr  przy Centrum Kultury w Błoniu

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

SCENA LETNIA w Parku "Bajka"

07.07.2024 r.

SCENA LETNIA

Park "Bajka"  przy Centrum Kultury w Błoniu

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

SCENA LETNIA w Parku "Bajka"

14.07.2024 r.

SCENA LETNIA

Park "Bajka"  przy Centrum Kultury w Błoniu

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

SCENA LETNIA w Parku "Bajka"

21.07.2024 r.

SCENA LETNIA

Park "Bajka"  przy Centrum Kultury w Błoniu

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

Święto Plonów

organizator:
Centrum Kultury w Błoniu  (zgłoszenia wystawców)
Urząd Miejski w Błoniu

OTWARCIE DRZWI PRACOWNI - oferta zajęć w Centrum Kultury

07.09.2024 r.

OTWARCIE DRZWI PRACOWNI - oferta zajęć w Centrum Kultury

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2024 r.

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

KONCERT PATRIOTYCZNY "POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT.." (Centrum Kultury)

Par. Św. Trójcy w Błoniu, Rynek w Błoniu

organizator:  Urząd Miejski w Błoniu i Centrum Kultury w Błoniu

KONCERT ŚWIĄTECZNY

15.12.2024 r.

KONCERT ŚWIĄTECZNY

Centrum Kultury w Błoniu

organizator:  Centrum Kultury w Błoniu

SYLWESTER POD GWIAZDAMI

31.12.2024 r.

SYLWESTER POD GWIAZDAMI

Rynek  w  Błoniu

organizator:  Urząd Miejski w Błoniu i Centrum Kultury w Błoniu

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!