Powróć do: Dla mieszkańca

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

05-870 Błonie, ul. Traugutta 6
tel. (22) 725 34 08
czynny w godzinach dyżurów

Dyżury:
Wtorek: 11.00 - 14.00  (W. Wójcicka)
Wtorek: 17.00 - 19.00 (J. Wójcik)
Środa: 16.00 - 18.00 (E. Frejnik)
Czwartek: 16.00 - 18.00  (J. Gmyrek)

Konsultant
Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 10.00 - 18.00
Wtorek: 10.00 - 16.00
Czwartek: 11.00 - 17.00