Powróć do: Dla mieszkańca

Błońska Karta Mieszkańca

W dniu 3 lutego 2020 roku Rada Miejska w Błoniu uchwałą nr XVI/166/20 przyjęła program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Błonie - program Błońskiej Karty Mieszkańca.

 

Zgodnie z uchwalonym Programem mieszkańcom gminy Błonie uczestniczącym w Programie przysługują zniżki, m.in.:

- 10% zniżki przy zakupie biletów do kina w Centrum Kultury w Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu na pływalnię w Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu do strefy SPA w Centrum Sportu w Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu na kort do squasha w Centrum Sportu w Błoniu;
- 10% zniżki przy zakupie biletów wstępu do Muzeum Ziemi Błońskiej;

a także m.in.
- bezpłatny wstęp na lodowisko w Błoniu;
- pierwszeństwo w przyjęciu ich dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Błonie.
 

Szczegółowy opis kto może ubiegać się o Błońską Kartę Mieszkańca i jakie warunki musi spełnić, aby ją otrzymać zawiera wspomniana uchwała oraz Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Błonia z dnia 19 sierpnia 2020r. Oba dokumenty są do pobrania poniżej.

Jak złożyć wniosek o wydanie Błońskiej Karty Mieszkańca?

- najprościej i najszybciej: w wersji elektronicznej za pomocą panelu Błońskiej Karty Mieszkańca - wejście do panelu za pomocą kliknięcia w obrazek poniżej:

Baner kierujący do panelu Błońskiej Karty Mieszkańca

- w wersji papierowej pobierając formularz w Biurze Obsługi Interesanta w ratuszu - pok.1 lub w biurze Błońskiej Karty Mieszkańca (Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B, 2 piętro obok Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza - Biuro Rady) - po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Błońskiej Karty Mieszkańca (UWAGA: dyżur tylko we wtorki i środy w godzinach 8:00 - 16:00).

- w wersji papierowej samodzielnie drukując formularz z plików załączonych poniżej; po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Błońskiej Karty Mieszkańca (Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B, 2 piętro obok Sali Konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza - Biuro Rady (UWAGA: dyżur tylko we wtorki i środy w godzinach 8:00 - 16:00).

 

Telefon kontaktowy z Biurem BKM:

(22) 725-30-04 wew. 333

dyżur tylko we wtorki i środy w godzinach 8:00 - 16:00