Błoński Informator Samorządowy - numer 10/2023

Szanowni Państwo,
za nami wybory parlamentarne, jestem pod ogromnym wrażeniem frekwencji, która okazała się najwyższa od wyborów w roku1989. W Gminie Błonie wyniosła prawie 80%! Jest to lepszy wynik niż średnia krajowa (74%). To wielka radość, że tak wielu mieszkańców postanowiło wyrazić swoją wolę i skorzystać z demokratycznego prawa wyboru. Mam ogromną nadzieję, że będzie to już trwała tendencja w gminie Błonie i podczas kolejnych wyborów frekwencja będzie równie wysoka.

Znamy już zadania przeznaczone do realizacji w Budżecie Obywatelskim na rok 2024. Bardzo dziękuję wszystkim pomysłodawcom, głosującym oraz całemu zespołowi czuwającemu nad przeprowadzeniem tego postępowania. Wykaz zadań, które uzyskały najwięcej głosów i zostały przyjęte do realizacji prezentujemy na kolejnych stronach. 

W momencie oddawania numeru do druku wciąż trwają coroczne spotkania z mieszkańcami. To dla mnie bardzo pracowity, ale i ważny czas. Wraz z naczelnikami wydziałów, dyrektorami jednostek oraz przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej od 17 już lat, każdej jesieni, spotykamy się z Państwem. Informujemy o realizacji budżetu i zadań w danym roku oraz planach na przyszłość. Odpowiadamy na pytania, notujemy uwagi i pomysły. Wyjaśniamy problemy na miejscu lub przekazujemy do dalszego procedowania gdy problem jest złożony. 

Odnośnie planów na przyszłość, informuję na każdym zebraniu o kończącej się kadencji samorządu i wyborach samorządowych planowanych w kwietniu 2024 roku. Będziemy wybierać radnych Rady Miejskiej w Błoniu, radnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie, także z uwagi na wiele pytań, na każdym zebraniu informuję, że będę kandydował w tych najbliższych wyborach na zaszczytny urząd burmistrza Błonia z własnego, niezależnego komitetu wyborczego.

Na gminnych terenach inwestycyjnych praca wre. Raport z dróg i placów budowy znajdują się w numerze. Oczywiście wiąże się to z pewnymi utrudnieniami dla wielu osób, ale gdy zakończymy prace będzie lepiej, wygodniej i łatwiej. Dziękuję za wyrozumiałość.

Już dziś zapraszam wszystkich na uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada, po uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Świętej Trójcy o godz. 11.30 spotkamy się wszyscy na błońskim rynku na dalszej części obchodów. 

To już tradycja, że „BIS" przekracza swoją objętością 50 stron. Naprawdę wiele się u nas dzieje! To bardzo cieszy! Mamy wśród nas sportowców osiągających sukcesy w kraju, ale i na świecie. Uczniowie biorą udział w wielu projektach, często dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych. Odbywa się wiele mniejszych i większych imprez kulturalnych czy rozrywkowych zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Wciąż pozyskujemy nowe środki, rozpoczynamy i planujemy nowe inwestycje. 

Zenon Reszka
Burmistrz Błonia

Aby obejrzeć cały numer BIS kliknij poniżej:

okladkaBIS_10_2023  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności