„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – kampania społeczna Samorządu Województwa Mazowieckiego

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – kampania społeczna 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w Szkole Podstawowej nr 3

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego stanowi kluczowy aspekt naszego życia. Dla uczniów, zwłaszcza tych, którzy codziennie przemierzają drogę do szkoły, jest to kwestia szczególnie istotna. 12 października 2023 r. klasy 3a, 3b, 4a i 5a Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu wzięły udział w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Inicjatywa powstała po to, by promować bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród uczniów, zwiększyć ich świadomość na temat zagrożeń oraz uczyć właściwych zachowań.

Spotkanie otworzył burmistrz Błonia pan Zenon Reszka. Następnie wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe i wzięły udział w trzech panelach dydaktycznych: były to warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, interaktywny wykład na temat zasad prawidłowego poruszania się na drodze wraz ze sprawdzeniem wiedzy oraz przejazd po rowerowym torze przeszkód. Zajęcia te poprowadzili egzaminatorzy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz pracownicy Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Piasecznie. Nad właściwym przebiegiem spotkania czuwali koordynatorzy kampanii z ramienia Urzędu Marszałkowskiego.

Serdecznie dziękujemy organizatorom kampanii oraz osobom prowadzącym poszczególne panele dydaktyczne za przekazanie naszym uczniom wiedzy niezbędnej do unikania potencjalnych zagrożeń i promowanie wśród szkolnej społeczności właściwych nawyków.

Kampania „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" to ważna inicjatywa, która zwiększa świadomość młodych ludzi na temat widoczności na drodze, zachęca ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i pomaga zrozumieć, że tylko dzięki prawidłowemu zachowaniu, rozsądkowi oraz uwadze można uniknąć wielu groźnych sytuacji.

 

 

                                                           

Przejdź do artykułu źródłowego 
powrót do kategorii
Poprzedni

Pozostałe
aktualności