OGŁOSZENIE o LV Sesji Rady Miejskiej w Błoniu

W dniu 10 października 2022 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej
   w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2022-2038.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błonie na lata 2022-2037”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr LII/395/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 04.07.2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 9. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie Sesji.


 Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności