Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska - 7.11.2023

W dniu 07 listopada 2023  r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. 

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
2. Sprawy różne.

                                     Przewodnicząca Komisji 
                                                                                                       /-/ Irena Waśniewska

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności