Ogłoszenie o sprzedaży autobusu - trzecie postępowanie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BŁONIA
O POSTĘPOWANIU

dotyczącym
sprzedaży autobusu marki IRISBUS MIDWAY

1.    NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO
Gmina Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
tel. 22 725 30 04
e-mail: ratusz@um.blonie.pl , www.blonie.pl

2.    PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
Autobus marki IRISBUS MIDWAY
Rodzaj autobusu: podmiejski 2 drzwiowy; 
rok produkcji: 2005;
nr rejestracyjny: WZ5333U;
data pierwszej rejestracji: 10.11.2005 r.;
data pierwszej rejestracji w kraju: 04.08.2017 r.;
nr identyfikacyjny VIN: ZGA699L000E000291;
kolor nadwozia: srebrny;
liczba miejsc (siedzących + stojących): 45 + 16;
dopuszczalna masa całkowita: 13700 kg;
pojemność/moc silnika: 5880,00 cm3 / 194,00 kW;
rodzaj paliwa: olej napędowy;
rodzaj skrzyni biegów: manualna;
przebieg: 419 098 km;
data ważności badania technicznego: 04.09.2024 r.
Pojazd posiada polisę OC ważną do dnia: 06.08.2024 r.
Długość/szerokość/wysokość: 7670 mm/2300 mm/3330 mm
Wyposażenie: wyposażenie typowe dla autobusu szkolnego wg obowiązujących przepisów.

3.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do 18.06.2024r. (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.
Oferty sporządzone wg załączonego wzoru winny być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Oferenta z adnotacją: „OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU”.
Oferta, pod rygorem nieważności, powinna zawierać:
1)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) oraz siedzibę oferenta,
2)    datę sporządzenia oferty;
3)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami postępowania i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4)    oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem i stanem technicznym przedmiotu postępowania i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,
5)    proponowaną cenę nabycia pojazdu będącego przedmiotem postępowania (nie może być niższa niż cena wywoławcza);
6)    podpis oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

4.    CENA WYWOŁAWCZA
40.000 zł brutto/netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

5.    TERMIN POSTĘPOWANIA
Informacje z otwarcia ofert zostaną umieszczone na stronie internetowej Sprzedającego.

6.    MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA OBEJRZEĆ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
Autobus będący przedmiotem sprzedaży można będzie oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Błoniu - tel. 22 725 50 20

7.    INFORMACJE DODATKOWE
1.    Opisany autobus nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz służył do realizacji celów, które stanowią działalność publicznoprawną (pozostającą poza VAT), sprzedając opisany pojazd Gmina nie będzie działać w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że sprzedaż autobusu będącego przedmiotem wniosku nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
Oferent, który wygra postępowanie zobowiązany będzie do zapłaty kwoty, jaką podał 
w ofercie, w terminie określonym w umowie jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia podpisania umowy, na rachunek Urzędu Gminy Błonie.
2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo rezygnacji z postępowania bez podania przyczyny.

Błonie, dn. 07.06.2024 r.  

Galeria zdjęć

autobus Irisbus Midway 5 autobus Irisbus Midway 4 autobus Irisbus Midway 3 autobus Irisbus Midway 2 autobus Irisbus Midway 1

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania
Format: pdf, 231.17 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności