O G Ł O S Z E N I E o LXXV Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 4.09.2023

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 4 września 2023 r. o godz. 17:30
w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza 
w Centrum Kultury w Błoniu,
ul. Jana Pawła II 1 B
odbędzie się
LXXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 19.06.2023 r., 27.06.2023 r. i 3.07.2023 r.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie dla części obszaru wsi Dębówka – etap I.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma i zajęcia stanowiska do wskazanego pisma.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
13. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
14. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności