Konkurs na realizację zadań sportowych w II półroczu

Burmistrz Błonia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Błonie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zainteresowane podmioty mogą składać oferty na organizację zajęć sportowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, sporty umysłowe, sport modelarski, lekkoatletyka, akrobatyka, cheerleading.
Termin składania ofert: 29.07.2024, godz. 15.00
Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności