Błoński Informator Samorządowy - numer 3/2024

Szanowni Mieszkańcy,

to ostatni numer „Błońskiego Informatora Samorządowego", który trafia w Wasze ręce w tej kadencji naszego samorządu. Bardzo dziękuję za te lata bardzo dobrej współpracy wszystkim swoim Bliskim i współpracownikom, pracownikom Urzędu Miejskiego i wszystkim pracownikom samorządowym, pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy oraz Radnym Rady Miejskiej, a nade wszystko Wam, drodzy Mieszkańcy miasta i gminy Błonie.

Bez względu na to, na kogo zdecydujecie się oddać głos, gorąco apeluję o liczny udział w wyborach 7 kwietnia. Można tu przytaczać szumnie brzmiące hasła o odpowiedzialności za naszą małą Ojczyznę, obywatelskich powinnościach itp. Ośmielę się jednak zaryzykować stwierdzenie, że wybory samorządowe mają może nawet większy wpływ na nasze codzienne życie niż wcześniejsze parlamentarne. Dotyczą one bowiem tego, jak będzie się żyło tu u nas na miejscu, jakie ulice uda się naprawić, jakie budynki dla lokalnej społeczności wybudować, z kim będziemy mogli porozmawiać o problemach, jak będzie wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej czy gminna przychodnia, jak ostatecznie zostaną spożytkowane nasze podatki... Dlatego jeszcze raz proszę o liczny udział w wyborach. Przyszłość naszej gminy zależy od Was samych. Często kandydatami są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, także krewni - ludzie, których znamy osobiście, którym możemy zaufać lub w razie zawodu dać wprost wyraz swojemu niezadowoleniu.
Przy okazji apeluję też o merytoryczną dyskusję i kampanię, która nie narusza szeroko pojętych dobrych obyczajów. Niestety internet daje nam szansę pozornie anonimowej wolności słowa i możliwość publicznego obrażania kontrkandydatów. To nie jest dobre ani mądre, zachowajmy klasę, jednocześnie pamiętając o tej pozornej anonimowości i ewentualnych konsekwencjach prawnych. To jak przejdziemy przez kampanię wyborczą, z pewnością przełoży się później na wzajemne kontakty i współpracę w samorządzie. 

Remonty czy przebudowy dróg zawsze na chwilę pogarszają trudną sytuację w mieście, ale jak to w powiedzeniu - żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej. Mapki rozpoczętych i planowanych inwestycji drogowych znajdują się w numerze.
Bieżący numer, mimo iż dość pokaźnych rozmiarów, nie zdołał pomieścić wszystkiego. Dlatego na przykład relacje z otwarcia Centrum Administracji, Kiermaszu Wielkanocnego ukażą się w kolejnym wydaniu. Od 25 marca Pracownicy Urzędu Miejskiego pracują już w nowym budynku i w gruntownie odrestaurowanej kamienicy. Bardzo się cieszę, że w dniu otwarcia tak wielu mieszkańców przybyło, by poznać tę inwestycję od środka. Była to też okazja do spotkania z pracownikami wydziałów, którzy opowiadali o swojej pracy. Całkowicie został też opróżniony budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Nowakowskiego 10. Po przebudowie zostanie przeznaczony na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych. Z kolei obecna jeszcze siedziba ZUK przy ulicy Poniatowskiego 12 B będzie zajęta pod powiększenie Przedszkola Nr 3.

W marcu wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Wiśniewskim, członkiem Zarządu powiatu warszawskiego zachodniego Romualdem Reszką oraz poseł Kingą Gajewską, po uprzednich rozmowach i korespondencji, w warszawskim ratuszu, podpisałem list intencyjny dotyczący rozszerzenia II strefy biletowej ZTM. Strefa ma zostać rozszerzona o Gminę Błonie i stację PKP Boża Wola w gminie Baranów, z której korzystają mieszkańcy Bramek i Dębówki. Mogliśmy też osobiście przekazać stanowisko mieszkańców Błonia i naszych sołectw. Wielu z nich dojeżdża do Warszawy i dlatego tak ważne jest przyłączenie nas do II strefy biletowej. Prezydent Rafał Trzaskowski wyraził pełne zrozumienie w tej kwestii i obiecał swoje wsparcie.

Podczas jubileuszu 25-lecia powiatu warszawskiego zachodniego wraz ze skarbnik Bogumiłą Koprowską i przewodniczącym Rady Miejskiej Tomaszem Wiśniewskim złożyliśmy gratulacje i życzenia, przekazaliśmy też panu Staroście Janowi Żychlińskiemu nasz „firmowy" i znany od pokoleń zegarek marki Błonie. Niech odmierza same dobre chwile...

Przyszedł czas pożegnania, którego chyba nikt sobie nie wyobrażał. Oto bowiem po 47 latach na emeryturę przeszedł dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach Seweryn Chruściński. Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi za te wszystkie lata ofiarnej pracy, na emeryturze życzę wiele sił i dobrego zdrowia, by udało się odpocząć i spełniać marzenia, na które może wcześniej brakowało czasu. Nowej Dyrektor DPS Beacie Godzinie życzę pomyślności i powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.

Burmistrz
Zenon Reszka

Cały numer BIS 3/2024 dostępny poniżej

okladkaBIS_3_2024 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności