Zadania biura

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 1. obsługa techniczno - organizacyjna Rady Miejskiej i jej Komisji oraz jednostek pomocniczych Gminy /sołectwa, rady osiedlowe/ w zakresie Sesji Rady i posiedzeń Komisji,
 2. obsługa posiedzeń Komisji i Sesji Rady Miejskiej - protokołowanie, sporządzanie wniosków,
 3. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej i rejestru aktów prawnych prawa miejscowego stanowionych przez Radę,
 4. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji wpływających do Rady Miejskiej oraz wniosków z dyżuru Przewodniczącego Rady. Przekazywanie wniosków do Burmistrza i czuwanie nad terminową realizacją ustaleń podjętych na sesjach i posiedzeniach Komisji,
 5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej oraz przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z właściwością,
 6. gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z załatwianiem skarg przez Radę Miejską, czuwanie nad terminowością ich załatwiania,
 7. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji skarg i wniosków oraz przekazywanie ich do organu nadzoru,
 8. terminowe przekazywanie uchwał Rady Miejskiej organom nadzoru,
 9. przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 10. współpraca z Wydziałami Urzędu w zakresie ustalania porządku obrad Sesji i Komisji Rady Miejskiej. Uzgadnianie uczestnictwa pracowników merytorycznych i osób zaproszonych w celu prezentacji tematów,
 11. przekazywanie uchwał Rady Miejskiej merytorycznym Wydziałom Urzędu i przygotowywanie kwartalnych zestawień realizacji uchwał,
 12. ustalanie - w porozumieniu z Przewodniczącym Rady i Przewodniczącymi Komisji - terminarza i tematyki posiedzeń Rady i Komisji Rady Miejskiej,
 13. powiadamianie radnych Rady Miejskiej i osób zaproszonych o terminach posiedzeń,
 14. sporządzanie list wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej, sołtysów i przewodniczących rad osiedli,
 15. przygotowywanie i udzielanie informacji publicznej z zakresu działalności Rady Miejskiej /internet, BIP, tablica ogłoszeń/,
 16. współpraca z radcą prawnym Urzędu,
 17. obsługa w zakresie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej,
 18. czuwanie nad prawidłowym przepływem informacji pomiędzy Burmistrzem i Radą Miejską,
 19. udzielanie wszelkiej pomocy radnym w wykonywaniu ich obowiązków oraz obsługa poczty elektronicznej radnych,
 20. przygotowywanie wyboru ławników do sądów powszechnych,
 21. prowadzenie archiwum zakładowego i w tym zakresie współpraca z Wydziałami Urzędu odnośnie przekazywania akt, ich wypożyczania, udostępniania, a także współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie sprawozdawczości i wniosków o brakowanie akt.
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!