GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej


Adres:
05-870 Błonie, ul. Okrzei 3
tel. 501 559 354 Prezes Zarządu Tomasz Wiśniewski

http://www.tpzb.blonie.pl

Cele statutowe stowarzyszenia:
1. Poznawanie przeszłości dziejowej miasta Błonia i Ziemi Błońskiej, gromadzenie dokumentacji historycznej i pobudzanie zainteresowania mieszkańców dziejami oraz znajomością krajoznawczą tej ziemi.
2. Krzewienie i popularyzacja osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki, tak narodowej, jak i ogólnoludzkiej, propagowanie więzi z ojczystym krajem, szacunku dla rodzimej tradycji, podstawowych norm etycznych.
3. Pobudzenie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i oświatowego regionu.
4. Propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia przed ujemnymi skutkami cywilizacyjnymi oraz inicjowanie działań mających na celu tę ochronę.

Władze/Zarząd:
Prezes: Tomasz Wiśniewski
Wiceprezes: Agnieszka Kurach
Sekretarz: Anna Sawicka
Skarbnik: Elżbieta Tryniszewska
członkowie:
Barbara Bieńkowska
Barbara Kaniewska
Jerzy Bezpałko
Ireneusz Biernacki
Jerzy Pawlak

Komisja Rewizyjna:
Regina Laskowska
Danuta Nowakowska
Małgorzata Staniak

Prezes Honorowy: Roman Nowoszewski

Data aktualizacji:

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.