GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wykaz wniosków o dofinansowanie 2007/2008


Wnioski Gminy

Lp. Projekt Program Data złożenia Przyznana dotacja
1. Modernizacja drogi gminnej nr 48 we wsi Dębówka wartość zadania - 316.436 zł Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Urząd Marszałkowski marzec 2007 50.000 zł
2. Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej LO nr 1 przy ul. Okrzei 3 w Błoniu wartość zadania - 63.374 zł Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych komponent B kwiecień 2007 18.073 zł
3. Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum nr w Błoniu przy ul. Narutowicza wartość zadania - 5.483.900 zł Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej komponent D kwiecień 2007 30.000 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej, etap II we wsi Bramki Gmina Błonie w okresie 2 lat (2006 - 2007) koszt budowy sieci 165.817 zł Mazowiecki Instrument Wsparcia Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej komponent E kwiecień 2007 50.000 zł
5. Modernizacja gabinetów i korytarzy w przychodni zdrowia - SGPZOZ przy ul. Piłsudskiego 2/4 w Błoniu, etap II wartość zadania 334.834,91 zł Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej komponent G 12.09.07 284.600 zł
6. Zakup aparatu RTG na potrzeby przychodni - Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Piłsudskiego 2/4 w Błoniu wartość zadania 250.000 zł Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej komponent G 12.09.07 212.500 zł
7. Monitoring wizyjny w szkołach w Błoniu. MEN - Rządowy program wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków w nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach 21.09.07 40.000 zł
8. Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum nr w Błoniu przy ul. Narutowicza wartość zadania - 5.483.900 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2008 rok 22.08.07 500.000 zł
9. Remont Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Błoniu wartość zadania 111.538 zł SIWRM komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych 28.01.08 49.000 zł
10. Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum nr w Błoniu przy ul. Narutowicza, etap II; wartość zadania - 1.532.588 zł SIWRM, Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej komponent D 28.01.08 30.000 zł
11. Zakup autobusu wartość zadania 550 tys. PFRON Zakup pojazdów w ramach obszaru B pilotażowego programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie" 01.04.08 177.280 zł

Łączne dofinansowanie - 1.441.453 zł

Wnioski złożone przez Gminę oraz OSP w Bieniewicach

Lp. Projekt Program Data złożenia Przyznana dotacja
1a. Zakup samochodu strażackiego - wartość zadania 410.000 zł Urząd Marszałkowski 31.01.2008 120.000 zł
1b. Zakup samochodu strażackiego - wartość zadania 410.000 zł Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 17.03.2008 50.000 zł

Łączne dofinansowanie - 170.000 zł

Wnioski złożone przez placówki oświatowe

Lp. Projekt Program Data złożenia Przyznana dotacja
1. Akademia Szkoły z klasą Gimnazjum Nr 2 Puszcza kampinoska - -świadek naszej historii Agora SA i Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej 2006r. 1.500 zł
2. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - Zespół Szkół w Bieniewicach Program MEN dofinansowywany przez UE 2006r. 14.677 zł
2. Konkurs "Wycieczki patriotyczne w klasach VI" SP Nr 2 Kuratorium Oświaty 2007r. 5.000 zł
4. Szkoła Równych szans Programy Rozwojowe w województwie mazowieckim Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Współfinansowanie z EFS 2007r. 103.000 zł
5. Dostawa i instalacja sprzętu do terapii logopedycznej oraz sprzętu wspomagającego terapię zaburzeń psychosomatycznych, Przedszkole Nr 3 MEN 2007r. 21.795 zł
6. Środki dydaktyczne do pracy metodą M. Montessori, Przedszkole Nr 3 MEN 2007r. 37.801 zł
7. Środki dydakt. do pracy z dziećmi specjalnej troski, Przedszkole Nr 3 MEN 2007r. 50.804 zł
8. Szkolenie i pomoce dydakt. dla nauczycieli - "Klucz do uczenia się", Przedszkole Nr 3 MEN 2007r. 10.800 zł
9. "Nie pytaj komu bije dzwon. Bije on Tobie". Szkoła Podst. Nr 2 Projekt realizowany w ramach Stowarzyszenia O Uśmiech Ucznia; Fundacja Edukacja dla Demokracji i MSZ 2008r. 15.000 zł
10. "Grasz w zielone? Gram!Dbasz o czystość?Dbam!" S.P. Nr 2 Program Szkoły dla Ekorozwoju 2008r. 6.000 zł
11. Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla szkół - WOKS W ramach 0,6 % rezerwy budżetowej MEN 2008r. 117.084 zł
12. Dofinansowanie odpraw emerytalnych dla nauczycieli - WOKS W ramach 0,6 % rezerwy budżetowej MEN 2008r. 19.111 zł
13. Sprzęt specjalistyczny do prowadzenia diagnozy i terapii metodą Integracji Sensoryczne, Przedszkole Nr 3 MEN 2008r. 13.899 zł
14. Sprzęt do stymulacji polisensorycznej, Przedszkole Nr 3 MEN 2008r. 19.939 zł
15. Zasoby do pracy z programem "Klucz do uczenia się", Przedszkole Nr 3 MEN 2008r. 24.000 zł

Łączne dofinansowanie - 460.410 zł

(stan na dzień 23.01.2009r.)

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.