GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie


POIG baner

Aktualności

W styczniu 2010 r. rozpoczęto realizację projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie" współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion".

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, wstępną weryfikację poprawności przeszły aż 473 wnioski. Spośród nich wylosowano wnioski 300 osób zakwalifikowanych do projektu. Dodatkowo wylosowano 35 osób na listę rezerwową.

Zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych ogłoszono przetarg na wybór dostawcy sprzętu komputerowego.

Opis projektu

Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić funkcjonowanie bez internetu. Tam szukamy ważnych informacji, komunikujemy się ze światem, z bliskimi, słuchamy muzyki, wybieramy prezenty dla najbliższych...ale też często szukamy pracy. Ale czy wszyscy? Czy wiemy, że w Polsce są nadal miliony osób z różnych przyczyn, pozbawione do niego dostępu. Projekty unijne pozwalają na zniwelowanie tych dysproporcji i wskazują drogę jak ciekawy pomysł zamienić na skuteczną realizację.

Wdrożony w 2010 roku na terenie Gminy Błonie z sukcesem program "Internet szansą wszechstronnego rozwoju Gminy Błonie" wpisuje się w te tendencje.

Grupę docelową projektu stanowi 300 gospodarstw domowych, które zostało wybranych na podstawie jasno sprecyzowanych kryteriów zawartych w regulaminie. Założenie programu było proste: zapewnić dostęp do Internetu 300 gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Błonie oraz przeszkolić 300 osób w zakresie obsługi komputera i Internetu.

Projekt od samego początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Błonie, napłynęło blisko 500 wniosków i niezbędne okazało się losowanie przy udziale notariusza, które wyłoniło 300-tu Beneficjentów, którzy wzięli udział w projekcie.

Gmina Błonie otoczyła beneficjentów opieką poprzez zapewnienie im profesjonalnych szkoleń i kursów z obsługi Internetu i komputera. Dla większości beneficjentów, wśród których były matki z dziećmi z rodzin o niskich dochodach, czy osoby starsze był to bowiem pierwszy kontakt z nowym medium, jakim jest Internet i technologią w postaci przekazanego komputera.

Szkolenia związane z programem zaczęły się w kwietniu 2010 roku i odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika salach komputerowych. Szkolenia dotyczyły podstaw obsługi komputera, pracy w środowisku Windows, podstaw obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji, pobierania i wysyłania plików. Każdy z uczestników szkoleń otrzymał certyfikat potwierdzający zakończenie kursu.

Sprzęt w postaci wysokiej klasy komputerów i dostęp do nowoczesnych technologii trafił do mieszkańców. Każda z 300 rodzin otrzymała komputer z oprogramowaniem oraz bezpłatny dostęp do Internetu przez 8 lat.

Beneficjenci dostrzegają korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie "Internet szansą wszechstronnego rozwoju Gminy Błonie", widzą jakie możliwości daje im posiadanie w domu Internetu i wysokiej klasy sprzętu komputerowego. Gmina jako beneficjent projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie" monitoruje w tej chwili stopień zadowolenia uczestników projektu z przekazanego im sprzętu i bada na bieżąco jak w praktyce funkcjonuje program. Koordynatorzy projektu z ramienia Gminy mają okazję podczas kontaktu z beneficjentami wysłuchiwać wielu pozytywnych opinii zadowolonych uczestników z faktu wzięcia udziału w programie.

Tylko dzięki dotacji z UE beneficjenci programu mogli być na bieżąco z otaczającymi ich wiadomościami ze świata polityki, gospodarki, sportu, mieli możliwość wysyłania e-maili do najbliższych, przeglądania najświeższych ofert pracy bez wychodzenia z domu, poznali tajniki robienia zakupów przez Internet, odkrywali na nowo ulubioną muzykę w cyfrowym brzmieniu, śledzili na bieżąco prognozę pogody lub najświeższe wydarzenia dotyczące Gminy Błonie i naszego regionu.

Pochlebne opinie uczestników projektu są dla Gminy czytelnym sygnałem, że wybrana droga realizacji programów możliwych dzięki dotacjom z UE jest słuszna i należy ją kontynuować w kolejnych projektach w przyszłości.

Biuro projektu

Agnieszka Roszkowska - Kierownik Projektu
tel. 883 733 411
Bożena Wrzodak-Administrator Projektu
Iwona Kiljańska-Osoba Rozliczająca Projekt
Michał Szarlblewski - Informatyk Projektu

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.