GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie


W dniu 27.09.2011 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0362/11/OZ/D o przyznanie dotacji w zakresie "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 40.000,00 zł".

W wyniku niniejszej umowy w dniach 10.08 - 12.10.2011r. od mieszkańców miasta i gminy Błonie zostało odebrane (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie, którzy zakończyli użytkowanie wyrobów azbestowych) - 127,172 Mg (ton) materiałów zawierających azbest.

Zadanie polegało na:

  • odbiorze,
  • załadunku,
  • transporcie,
  • oraz przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Całkowity koszt zadania wynosi 44 501,40 zł, w tym udział własny Gminy w wysokości 4501,40zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.