GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Zakup samochodu pożarniczego typu ciężkiego z napędem 4x4 dla OSP Bieniewo


W dniu 11.10.2013 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0677/13/NZ/D o przyznanie dotacji w zakresie "Zakup samochodu pożarniczego typu ciężkiego z napędem 4x4 dla OSP Bieniewo" dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 175.000,00 zł.

W wyniku niniejszej umowy w dniu 3.10.2013 zakupiono ciężki samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, który przekazano dnia 4.10.2013 jednostce OSP Bieniewo. Wartość dofinansowania wynosi 175.000,00 zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.