GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie - edycja 2015


W dniu 9.07.2015 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0004/15/OZ/D o przyznanie dotacji w zakresie "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 24.169,00 zł".

W wyniku niniejszej umowy w dniach 07.09 - 16.10.2015r. od mieszkańców miasta i gminy Błonie
zostanie odebrane (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie, którzy zakończyli użytkowanie wyrobów azbestowych) - 110,625 Mg (ton) materiałów zawierających azbest.

Zadanie polega na:

  • odbiorze,
  • załadunku,
  • transporcie,
  • przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.


Całkowity koszt zadania wynosi 28 435 zł, w tym udział własny Gminy w wysokości 4266zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.