GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Kierunek Błonie - promocja gospodarcza


RPO WM baner

Gmina Błonie otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza z działania 1.7 Promocja Gospodarcza. Wartość projektu pod nazwą "Kierunek Błonie" wynosi 588.130,08 złotych, dofinansowanie jakie gmina otrzymała wynosi 85%.
W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
- piosenka i teledysk
- strona internetowa
- działania PR w Polsce
- działania PR zagranicą oraz organizacja spotkań z zagranicznymi przedsiębiorcami
- wsparcie lokalnych przedsiębiorców w celu rozwoju ich działalności - teledysk, bohaterowie strony internetowej, udział w targach
- organizacja targów dla przedsiębiorców w Gminie "Kierunek - Błonie"
- elementy dodatkowe: szata graficzna kampanii, logo kampanii oraz hasło kampanii

O Błoniu i teledysku w prasie i internecie

www.kierunekblonie.info

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.