GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Budowa szkieletowej sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do szerokopasmowego Internetu w Gminie Błonie


RPO WM baner

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 2.1 Gmina uzyskała dotację na realizacje projektu "Budowa szkieletowej sieci światłowodowej na potrzeby dostępu do szerokopasmowego Internetu w Gminie Błonie".
Dnia 29.11.2011r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu:
Wartość projektu to 1 644 143,88 zł,
wartość dofinansowania wynosi 1 276 747,12 zł.


Realizacja projektu pozwoli na połączenie łączem światłowodowym wszystkich placówek publicznych działających na terenie Gminy Błonie, dostęp do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców i przedsiębiorców, a także na stworzenie systemu monitoringu miasta.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.