GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy Błonie


RPO WM baner

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę wykonalności projektu "Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy Błonie". Pod koniec marca planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, działanie 3.1 Infrastruktura Drogowa.
Wartość projektu: 19.597.835,82 zł,
wydatki kwalifikowalne: 13.614.935,98zł,
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11.572.695,52zł


29 lipca podpisano umowę na dofinansowanie projektu

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ WYWIADU SPONSOROWANEGO W RADIOGmina Błonie zaprasza ponownie do składania ofert na produkcję i emisję wywiadu sponsorowanego w radio do dnia 28.09.2012 r. w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy Błonie" realizowanego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść zapytania ofertowego: pobierz
Formularz ofertowy: pobierz
Informacja o wynikach zapytania: pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRODUKCJĘ I EMISJĘ WYWIADU SPONSOROWANEGO W RADIOGmina Błonie zaprasza do składania ofert na produkcję i emisję wywiadu sponsorowanego w radio do dnia 20.09.2012 r. w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy Błonie" realizowanego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść zapytania ofertowego: pobierz
Formularz ofertowy: pobierz
Informacja o wynikach zapytania: pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TABLIC PAMIATKOWYCHGmina Błonie zaprasza do składania ofert na wykonanie tablic pamiatkowych do dnia 20.09.2012 r. w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy Błonie" realizowanego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść zapytania ofertowego: pobierz
Formularz ofertowy: pobierz
Informacja o wynikach zapytania: pobierz

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.