GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu


RPO WM baner

Beneficjent: Gmina Błonie
Wartość projektu: 19 934 822,57 zł
Kwota dofinansowania: 10 998 041,61 zł

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego 3-kondygnacyjnego budynku Centrum Kultury w Błoniu przy ul. Jana Pawła II i ul. Norwida. W ramach inwestycji wybudowana zostanie również scena plenerowa z zadaszeniem i trybunami dla gości oraz parking samochodowy. Ponadto poszerzona zostanie ul. Norwida, a wzdłuż niej wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika.

W budynku Centrum, na drugim piętrze, znajdują się dwie biblioteki (przeniesione Biblioteka Pedagogiczna i Biblioteka Miasta i Gminy Błonie) ze wspólną czytelnią oraz sala wielofunkcyjna (sala rady). Pierwsze piętro to pracownie, pomieszczenia biurowe oraz sala taneczna. Parter to przede wszystkim hol wejściowy, klub młodzieżowy, garderoby dla obsługi sceny plenerowej oraz zejście szerokimi schodami foyer przed salę wielofunkcyjną. Część podziemna mieści foyer, salę wielofunkcyjną z zapleczem garderobianym oraz pomieszczenie na przechowywanie eksponatów, które zostaną przeniesione z obecnego muzeum Domu Kultury "Poniatówka", pomieszczenia magazynowe a także pomieszczenia techniczne.
W połowie wysokości parteru, na fragmencie przylegającym do sali wielofunkcyjnej oraz nad zapleczem kuchni, znajdą się operatornia oraz zaplecze socjalne dla pracowników obiektu, a także pomieszczenia techniczne związane z wentylacją i klimatyzacją obiektu. Budynek łączy się ze sceną plenerową poprzez schodki i stanowi dla niej zaplecze garderobiane i magazynowe.

Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania budowy

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.