GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów


W dniu 17 grudnia 2014 r. została podpisana umowa nr 00342-6930-UM0740805/14 pomiędzy Gminą Błonie a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu "Wykorzystanie walorów przyrodniczych Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi" realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach operacji zaplanowano budowę dwóch ogólnodostępnych pomostów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, plac parkingowy, dwa dojazdy do pomostów, chodnik, tablice z oznakowaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz ławki metalowe.

Celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowy dwóch ogólnodostępnych oznakowanych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.