GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Budowa strefy rekreacji - boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszącymi


W dniu 11.09.2013 r. Gmina Błonie podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. dla operacji pn. "Budowa strefy rekreacji - boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszącymi" w miejscowości Bieniewo-Parcela.

Celem operacji jest poprawa dostępności do infrastruktury sportowej dla wszystkich mieszkańców miejscowości i turystów, poprzez budowę strefy rekreacji. Jego realizacja wpłynie na poprawę jakości życia na tym obszarze, promowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, integrację środowiska rodziców i dzieci wokół zdrowego spędzania czasu. Wartość dofinansowania wynosi 500 000,00 zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.