GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Błońska Noc Świętojańska


W dniu 5 lipca 2013 r. została podpisana umowa nr. 00414-6930-UM0740937/12 pomiędzy Gminą Błonie a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu "Błońska Noc Świętojańska" realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem "Błońskiej Nocy Świętojańskiej" jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju poprzez zorganizowanie w 2014 r. imprezy kulturalnej "Błońska Noc Świętojańska" związanej z kultywowaniem tradycji sobótkowych.

W ramach projektu zostanie zorganizowana impreza kulturalna, której celem będzie przypomnienie mieszkańcom Błonia pięknych tradycji sobótkowych. Błońska Noc Świętojańska umożliwi również pokazanie dawnych słowiańskich obrzędów i obyczajów.

Wartość projektu: 27 675,00 zł,
otrzymane dofinansowanie: 18 000,00 złZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYNAJMU SCENY NA POTRZEBY REALIZACJI BŁOŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

Gmina Błonie zaprasza do składania oferty cenowej na wynajem sceny plenerowej na potrzeby realizacji imprezy sobótkowej pn. Błońska Noc Świętojańska dla projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczącym operacji "Błońska Noc Świętojańska".

Treść zapytania ofertowego: pobierz
Formularz ofertowy: pobierz

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.