GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Integracja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży


Gmina Błonie podpisała umowę dla projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczącym operacji "Integracja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży".
Wartość projektu: 13 000,00 zł.
Uzyskane dofinansowanie: 9 100,00 zł.
Termin realizacji projektu: listopad 2012 rok - sierpień 2013 rok.
Termin prowadzenia zajęć: listopad 2012 rok - czerwiec 2013 rok.
Liczba dzieci biorących udział w projekcie: min. 15 dzieci.
Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku od 7 roku życia.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
1. Zapoznanie z zakresem działalności i strukturą organizacyjna Polskiego Związku Wędkarskiego - 10 godz.,
2. Regulamin amatorskiego połowu ryb - 10 godz.,
3. Nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków ryb - 10 godz.,
4. Przekazanie wiedzy na temat etyki wędkarskiej i ekologii - 10 godz.,
5. Zapoznanie z rodzajami zanęt i przynęt oraz technikami nęcenia - 30 godz.,
6. Zapoznanie z metodami połowu na wędkę spławikową - 80 godz.,
7. Nauka wiązania haczyków oraz zakładania przynęt - 10 godz.,
8. Różne konkurencje wędkarstwa rzutowego, w tym organizowanie treningów na różnych łowiskach, nauka sportów rzutowych (skish), zapoznanie z zasadami rozgrywania zawodów wędkarskich, przygotowanie dzieci i młodzieży do startów w zawodach Koła oraz innych zawodach i festynach, startowanie dzieci i młodzieży w Olimpiadach Wędkarskich - 80 godz.
 

***


Ze względu na wycofanie oferty przez firmę CEZEX informujemy o wyborze kolejnej oferty spełniającej kryteria.
Informacja o wyborze kolejnej oferty


Informacja o wyborze oferty
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PRZYNĘT I ZANĘT
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI WĘDKOWANIAGmina Błonie zaprasza do składania oferty cenowej na zakup przynęt i zanęt do prowadzenia zajęć nauki wędkowania w szkółce wędkarskiej dla projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczącym operacji "Integracja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży".

Treść zapytania ofertowego: pobierz
Formularz ofertowy: pobierz
 

***


Informacja o wyborze oferty
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE ZAJĘĆ NAUKI WĘDKOWANIA W SZKÓŁCE WĘDKARSKIEJGmina Błonie zaprasza do składania oferty cenowej na prowadzenie zajęć nauki wędkowania w szkółce wędkarskiej "Dziewiątka" dla projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 dotyczącym operacji "Integracja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży".

Treść zapytania ofertowego: pobierz
Formularz ofertowy: pobierz

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Zobacz plakat rekrutacyjny

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.