GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni we wsi Bieniewice


Gmina Błonie, w październiku 2009 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji realizowanej przy Zespole Szkół w Bieniewicach, pt. "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni we wsi Bieniewice"

Wartość projektu wynosi 392 390,56zł, wartość dofinansowania wynosi 160 815,-zł.

Inwestycja otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

W lutym 2010 r.Gmina Błonie złożyła wniosek o płatność na inwestycję "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni we wsi Bieniewice".

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.