GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: DROGA DO SUKCESU - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych Gminy Błonie


POKL baner

W dniu 03.09.2013 r. Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: "DROGA DO SUKCESU - indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych Gminy Błonie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie do szkół w pomoce dydaktyczne a także prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla dzieci z problemami w zakresie czytania i pisania, w tym zagrożone dysleksją; wspomagające uczniów z problemami matematycznymi; logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy; socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna; zajęcia wspomagające uczniów uzdolnionych; specjalistyczne indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Wartość dofinansowania wynosi 294 185,00 zł.

Regulamin rekrutacji w projekcie >>> Pobierz >>>

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.