GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich wraz z pielęgnacją pomnika przyrody na terenie Gminy Błonie


 

 

 

                                                                          

Uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich wraz z pielęgnacją pomnika przyrody na terenie Gminy Błonie
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.plW dniu 03.10.2019 r., Gmina Błonie podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich wraz z pielęgnacją pomnika przyrody na terenie Gminy Błonie”. Przedmiotem operacji są prace związane z terenami zielonymi położonymi przy ul. Grodziskiej polegającymi na uzupełnieniu nasadzeń drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich oraz prace pielęgnacyjne pomnika przyrody przy ul. Jana Pawła II, teren Parafii Rzymsko – Katolickiej w Błoniu pod wezwaniem Św. Trójcy.


Wartość dofinansowania wynosi: 100 000,00 zł.

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.