GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Błonie - edycja 2019


W dniu 05.07.2019 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 00152/19/OZ/D na dofinansowanie zadania pn. "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców z terenu miasta i gminy Błonie".

W wyniku niniejszej umowy w dniach 01.07 – 16.08.2019. od mieszkańców miasta i gminy Błonie zostanie odebrane (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie, którzy zakończyli użytkowanie wyrobów azbestowych) – 97,311Mg (ton) materiałów zawierających azbest.

 

Zadanie polega na:

  • odbiorze,
  • załadunku,
  • transporcie,
  • oraz przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.
     

Całkowity koszt zadania wynosi 25 223 zł w tym udział własny Gminy w wysokości 17 657zł.

***

W związku przygotowaniami do przyszłorocznej akcji pn. "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie", Urząd Miejski w Błoniu, prosi mieszkańców Gminy Błonie zmieniających tzw. eternitowe pokrycie dachowe o przekazanie informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (druk do pobrania w UM Błonie przy ul. Nowakowskiego 10 - pok. nr 4), taka informacja pomoże w określeniu ilości wyrobów azbestowych do odebrania od mieszkańców miasta i gminy Błonie w 2020r.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska osobiście lub pod nr tel. 22 725 30 04 w. 160.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.