GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Gminy Błonie poprzez remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniewicach


herb województwa mazowieckiego - biały orzeł bez korony na czerwonej tarczy

 

W dniu 10.07.2019 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: ”Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Gminy Błonie poprzez remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniewicach polegający na wymianie drzwi garażowych w ilości 2 szt. wraz z montażem, automatyką i sygnalizacją świetlną”.

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Kwota dofinansowania wynosi: 10 000,00 zł.

logo - napis czerwony Mazowsze i mniejszy dopisek Serce Polski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.