GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2019


Gmina Błonie w dniu 28.06.2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019.

Projekt polega na Zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior +

Wartość dofinansowania wynosi 108 000,00 zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.