GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej LKS


logotypy fundusze eurpejskie flaga Polski, plaga Unii

W dniu 18 czerwca 2018 roku Gmina Błonie podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.: "Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej LKS "OLYMP" w Błoniu".

Celem projektu jest termomodernizacja budynku świetlicy LKS "OLYMP" położonego w Błoniu przy ulicy Lesznowskiej 15A polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną oraz do zwiększenia efektywności energetycznej budynku, a tym samym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Całkowite wartość projektu:  356 189,45 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  279 322,29 zł

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.