GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie ACTIVE ART


Adres:
05-870 Błonie, ul. Konopnickiej 3

Tel.: 693 281 000,  607 607 117

E-mail: biuro@activeart.org.pl

Numer KRS: 0000695877
NIP: 1182154145
REGON: 36833408400000

Władze Stowarzyszenia:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Skład Zarządu:
Prezes - Michał Frejnik
Członek - Kaja Sońta-Frejnik

Cele statutowe Stowarzyszenia:

  1. Organizacja, rozwój i popularyzacja różnych form tańca oraz aktywności fizycznej.
  2. Działalność w zakresie nauki, kultury i sztuki, edukacji, oświaty i wychowania.
  3. Podejmowanie działań na rzecz promocji tańca.
  4. Organizacja i rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży
  5. i dzieci.
  6. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania różnych form tanecznych i sportu.
  7. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
  8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  9. Koordynacja działań członków Związku.
  10. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Związku.

data aktualizacji: 12.01.2018

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.