GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnej Wsi


zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Górnej Wsi dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie dwieście tysięcy złotych

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.