GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Adaptacja budynku położonego przy ulicy Grodziskiej na mieszkania socjalne


logotypy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2016 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Błonia z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach  RPOWM na lata 2014-2020 działanie 6.2 "Rewitalizacjia terenów zmarginalizowanych" typ projektów "Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego".

 

Zarządzenie 38/2017 Burmistrza Błonia z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji Projektu w ramach RPOWM na lata 2014-2020 działanie 6.2 "Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych", typ projektów "Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego".

 

Ogłoszenie o naborze partnera do Projektu

 

Formularz ofertowy zgłoszenia Partnera do Projektu

Wyniki konkursu na Partnera Projektu - 4.09.2017

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.