GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: „Budowa strefy kultury i rekreacji poprzez rewaloryzację zabytkowego dworku polskiego z XVIII w. wraz z rewitalizacją parku w Błoniu”


W dniu 3 października 2016 r. została podpisana umowa RPMA.06.01.00-14-012/16-00 o dofinansowanie projektu „Budowa strefy kultury i rekreacji poprzez rewaloryzację zabytkowego dworku polskiego z XVIII w. wraz z rewitalizacją parku w Błoniu” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Celem głównym projektu jest skuteczna ochrona i efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego kształtującego atrakcyjność kulturalną Mazowsza.

Okres realizacji projektu: 31.12.2012 r – 15.09.2015 r.

Całkowita wartość projektu: 12 170 117,77 zł

Wartość dofinansowania: 7 132 098,36 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni w Parku Bajka:

Pobierz treść zapytania (plik pdf, rozmiar ok. 2 MB)

Wyniki zapytania ofertowego (plik pdf, rozmiar 470 kB)

 

Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni w Parku Bajka w 2018 roku:

Pobierz treść zapytania (plik pdf, rozmiar ok. 2 MB)

Wyniki zapytania ofertowego (plik pdf, rozmiar 485 kB)

 

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej na terenie Parku Bajka w Błoniu w okresie 26.04-30.10.2019 :

Pobierz treść zapytania (plik pdf, rozmiar ok. 950kB)

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.