GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Nauka bez tajemnic


W dniu 22.11.2016 r., Gmina Błonie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu”.

Celem projektu jest wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych min. 1184 uczniów, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji 51 nauczycieli SP1, SP2 w Błoniu i Zespołu Szkół w Bieniewicach.

Planowanym efektem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu: 981 717,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 932 537,87 zł

 

plakat dot realizacji projektu Nauka bez tajemnic

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2017 na dowozy na wycieczki.

Protokół z dnia 5.04.2017 do zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 na dowozy na wycieczki.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2017 dot. realizacji zamówienia pn. ”Kursy podnoszące kompetencje nauczycieli” oraz „Warsztaty dla nauczycieli”

Protokół z dnia 24.04.2017 do zapytania ofertowego z dnia 30.03.2017 dot. realizacji zamówienia pn. ”Kursy podnoszące kompetencje nauczycieli” oraz „Warsztaty dla nauczycieli”

Zapytanie ofertowe z dnia 11.04.2017 na dowozy na wycieczki.

Protokół z dnia 24.04.2017 do zapytania ofertowego  z dnia 11.04.2017 na dowozy na wycieczki.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2018 na realizację zadania: ”Kursy podnoszące kompetencje nauczycieli”, „Warsztaty dla nauczycieli”.

Informacja z dnia 13.02.2018 o wyniku zapytania ofertowego.

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.