GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Warunki ubiegania się o stypendium szkolne


1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

2. Druk wniosku dostępny będzie w Urzędzie Miejskim w Ratuszu w pokoju nr 1 (Biuro Obsługi Interesantów), w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 2/4, na stronie internetowej www.blonie.pl, we wszystkich szkołach publicznych.

3. Wnioski składa się osobiście.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.