GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt: Nowy zawód - nowa perspektywa


Strona www projektu

www.nowyzawod.blonie.pl

Gmina Błonie w dniu 21 czerwca 2010 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu: "Nowy zawód - nowa perspektywa" przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel projektu

Celem projektu "Nowy zawód - nowa perspektywa" jest wzrost kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych 25 osób planujących odejść z rolnictwa zamieszkałych w Gminie Błonie poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego w okresie marzec 2011 r.- luty 2012 r.

Zakres działań

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla 25 osób:

  • 8 osób - kurs prawa jazdy kat. C (50h/os., w tym 20h teoria) wraz z egzaminami oraz kurs prawa jazdy kat. C+E (45h, w tym 20h teoria) wraz z egzaminami,
  • 5 osób - magazynier z obsługą wózka jezdniowego (120h szkoleniowych),
  • 7 osób - operator maszyn do robót ziemnych (196h szkolenia obsługi koparki w tym praktyka dla osób bez 1 miesięcznego doświadczenia) wraz z egzaminem i wydaniem książeczki operatora,
  • 5 osób - księgowa z obsługą komputera (120 h szkoleniowych).

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem w ww. projekcie.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 332.274,00zł, w tym wysokość dofinansowania 332.274,00zł.

Biuro Projektu

budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4.
tel. kom. 795 168 968 lub 22 725 30 04 w. 160

Dokumenty

Zobacz dokumenty do pobrania

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.