GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie "Młodzi dla Błonia"


Adres: 
05-870 Błonie, ul. Harcerska 33 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Walka z patologiami. 
2. Aktywizacja i integrowanie środowisk młodzieżowych. 
3. Kształtowanie postawy świadomego Polaka i obywatela. 
4. Kształtowanie świadomej postawy życiowej. 
5. Rozwój kulturalny. 
6. Organizacja wolnego czasu młodzieży. 

Władze/Zarząd: 
Agata Paczesna 
Małgorzata Kostecka 
Paweł Białecki 
Rafał Gruca 
Robert Wróblewski 
Aneta Lewandowska 
Małgorzata Popiak 
Agnieszka Liszkiewicz 
Marcin Wiak 
Magdalena Ziarko 
Dorota Berlińska 
Mariusz Sidor 
Maurycy Gontarczyk 
Łukasz Paczesny 
Agnieszka Adamska 

Data aktualizacji: 12.12.1999r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.