GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Parafialne Koło CARITAS w Bramkach


Adres: 
ul. Kościelna 7, Bramki
05-870 Błonie

Cele statutowe organizacji: 
1. Poprawa warunków socjalno-bytowych społeczności lokalnej poprzez wydawanie darów żywnościowych i rzeczowych 
2. Organizacja wolontariatu Caritasu 
3. Integracja społeczności lokalnej - spotkania i imprezy 

Zarząd: 
Prezes: ks. Zdzisław Żelazko

data aktualizacji: wrzesień 2019 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.