GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Warszawa, Środowisko Błonie "Bagno" Obwodu Bażant


Adres: 
05-870 Błonie, ul. C.K. Norwida 1 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
- opieka socjalna i koleżeńska dla żołnierzy AK i ich rodzin 
- pomoc w wychowaniu patriotycznym młodzieży 
- upamiętnianie miejsc walki żołnierzy AK i miejsc ich kaźni, roztaczanie opieki nad grobami poległych kolegów, 
- organizowanie spotkań koleżeńskich i środowiskowych 
- pomoc w uzyskiwaniu świadczeń kombatanckich dla tych członków, którzy dotychczas ich nie uzyskali oraz wdów i wdowców po kombatantach 

Władze/Zarząd: 
Prezes Środowiska Błonie - "Bagno": Wiktor Kacprzak 

Data aktualizacji: styczeń 2009r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.