GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Klub Honorowych Dawców Krwi STRAŻAK


Adres: 
05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4 
tel. i fax (0-22) 725-33-40 oraz 0-602495567 

http://khdk-strazak.blonie.pl/

Facebook

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, innych klęsk i zdarzeń oraz katastrof drogowych i kolejowych. 
2. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 
3. Rozwijanie wśród członków klubu HDK STRAŻAK kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 
4. Uczestniczenie i reprezentowanie klubu HDK STRAŻAK w organach samorządowych i przedstawicielskich. 
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. 
6. Pozyskiwanie honorowo krwi od członków Klubu. 

Zarząd Klubu HDK Strażak: 
Prezes Zarządu: dr Piotr Jakub PNIEWSKI 
V-ce Prezes Zarządu: Włodzimierz ŻABKA
Skarbnik: Grzegorz AWSIUKIEWICZ
Sekretarz: Alicja CECERSKA-ŻABKA
Gospodarz: Katarzyna ŁOŃ
Kronikarz: Joanna LISOWSKA
Kapelan Klubu: ks. prałat Tadeusz JAWORSKI 
Członek Zarządu: Jacek GROMEK
Członek Zarządu: Jacek BĄK

Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca: Maria NITA
Sekretarz: Kazimierz GRZEJSZCZAK
Członek: Andrzej NOWAKOWSKI

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Błoniu:
Prezes: Włodzimierz ŻABKA
Viceprezes: Liliana URBAŃCZYK
Viceprezes: Paweł BIAŁECKI
Sekretarz: Joanna GMYREK
Skarbnik: Elżbieta KUCHARSKA

Rejonowa Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Joanna MARYNIAK

Aktualnie Klub liczy 462 członków w tym 103 kobiet oraz 54 członków honorowych i oddaje rocznie ponad 1000 litrów krwi.

Biuro Klubu jest czynne w drugi czwartek miesiąca w godzinach 17.00-20.00 w suterynie Przychodni Zdrowia w Błoniu.
Klub ma podstawowe zadanie zabezpieczyć mieszkańców Miasta i Gminy Błonie w krew niezbędną do planowanych operacji, innych zabiegów chirurgicznych oraz w razie wypadków samochodowo-kolejowych i podobnych.

Klub jest zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym w Warszawie jako stowarzyszenie: 
KRS 0000114673 
NIP: 118-16-83-893 
Regon 015180826 

Data aktualizacji: 6.11.2017 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.