GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Błońskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Wzajemnej Pomocy KRES


Adres: 
05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4 
tel. (22) 731 99 96 
e-mail: klubkres@poczta.onet.pl 
strona www 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitej abstynencji oraz stwarzanie warunków do wytrwania w trzeźwości. 
2. Uczenie i rozwijanie wśród członków Klubu trzeźwego stylu życia. 
3. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskaniu właściwej pozycji w najbliższym otoczeniu. 
4. Pomoc członkom Klubu i ich rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych. 
5. Udzielanie pomocy informacyjnej osobom spoza Klubu, mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu. 
6. Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby nałogu alkoholowego, w kierunku zmiany dotychczasowych obyczajów. 
7. Profilaktyka i współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z młodzieżą. 

Władze/Zarząd: 
prezes - Artur Woźniak tel. 502-161-949 
zastępca prezesa - Waldemar Mańkowski 
sekretarz - Grażyna Kubala-Mazur 
skarbnik - Sławomir Nowak 
członek zarządu - Sławomir Pindor 

Data aktualizacji: 18.02.2015 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.