GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

DOBRA WOLA Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie


Adres: 
05-870 Błonie, Bieniewice, ul. Gimnazjalna 29A m. 24 
tel.: 694 366 550 
adres e-mail: baklarzecdobrawola@poczta.onet.pl 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
1. działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, 
2. wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi uposledzającymi ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracującym z nimi specjalistom, 
3. rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Władze/Zarząd: 
Prezes: Małgorzata Bakłarzec Data aktualizacji:20.02.2009

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.