GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Błoński Uniwersytet Trzeciego Wieku


Adres: 
05-870 Błonie, ul. C.K. Norwida 1 
adres strony www: www.utw.blonie.pl 
adres e-mail: elfre@wp.pl 

informacje pod nr telefonów: 
Helena Szymańska 794-996-906 
Wanda Wójcicka 022-725-37-39 
Agnieszka Kurach 669-051-570 
Anna Sawicka 509-735-281 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma na celu aktywizację intelektualną i społeczną ludzi w "złotym wieku". Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu umożliwi osiągnięcie dobrej kondycji psychofizycznej, poczucie przynależności społecznej. Słuchaczem może zostać każda osoba zamieszkała na terenie miasta i gminy Błonie, która ukończyła 45 rok życia i pragnie poszerzyć własną wiedzę i umiejętności. 

Władze/Zarząd: 
Helena Szymańska - Prezes 
Wanda Wójcicka - Wiceprezes 
Jadwiga Marcinkowska - Skarbnik 
Agnieszka Kurach - Sekretarz 
Elżbieta Frejnik - Członek zarządu 
Krystyna Jakubaszek - Członek zarządu 
Anna Sawicka - Członek zarządu 
Marianna Frydrych - Członek zarządu 
Barbara Bieńkowska - Członek zarządu 

Data aktualizacji: 24.05.2012r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.